Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Gallafest, Dimission og Translokation

Som afgangselev på NGH er gallafesten og dimissionen uden tvivl de vigtigste traditioner, som du har set frem til gennem din gymnasietid, men vidste du også, at der er traditioner for fortsættereleverne? 

Gallafest

Gallafest 2020 er udskudt

Er du afgangselev, er denne fest et af gymnasietidens absolutte højdepunkter at se frem til. På den sidste eksamensdag ankommer 3.g’erne og 2.HF’erne til skolen i fuld galla. Transportmidlerne er sjove, flotte, kreative og opfindsomme. Måske kommer du på et dekoreret løbehjul, en pimpet traktor eller i en åben sportsvogn.
Når alle er ankommet, danses lancier i skolens aula, mens forældre og andre gæster kan se på fra balkonen. Herefter får I taget et fællesfoto og et klassefoto på skolens hovedtrappe, og din sidste gymnasiefest fortsætter herefter med middag og dans sammen med skolens ansatte til ud på natten. 

Dimission

ÆNDRING: Dimissionen 2020 afholdes under ændrede omstændigheder pga. Covid19. Eleverne er informeret.

 

Når du har fået din studenterhue efter din sidste eksamen, mangler du bare dit eksamensbevis. Det sker under den traditionelle dimissionsceremoni, som foregår fra 11-13 den sidste fredag i juni.

Hallen åbner kl. 10.

Her møder du og din familie op i skolens hal, hvor du og dine klassekammerater har fået tildelt en stol mens dine forældre må finde en plads bag alle studenterne.

Som indledning synger lærerkoret den gamle latinske studentersang Gaudeamus Igitur. Rektor byder velkommen og overrækker dig dit eksamensbevis, når du sammen med din klasse bliver kaldt op på scenen. Herefter vil en elev – måske dig eller en klassekammerat – holde en elevtale til hele årgangen. Hvem, der er den udvalgte elev, er hemmeligt mellem eleven og rektor. Til sidst foregår en legatuddeling til elever, der er blevet indstillet af deres lærere og udvalgt af rektor til at modtage et af de legater, personer eller institutioner har oprettet til skolen.

Translokation

ÆNDRING: Dimissionen 2020 afholdes under ændrede omstændigheder pga. Covid19. Eleverne er informeret.

 

Er du fortsætterelev, hedder sidste skoledag inden sommerferien translokation og foregår den sidste fredag i juni.

Her mødes du i din klasse og klasselærere fra klokken 8-9, hvor de fleste vælger at spise fælles morgenmad. Her vil din teamlærer runde året af og gennemgå, hvad det kommende skoleår vil indeholde. I vil også evaluere året, der er gået og måske lave nogle faglige lege.

Klokken 9-9.30 mødes du med alle fortsættereleverne i aulaen til fælles translokation. Her ønsker rektor en god sommerferie efterfulgt af festlige og musiske indslag. Inden du for alvor kan gå på ferie, synger vi alle Feriesangen, og så er der sommerferie.