Spring navigationen over og gå direkte til indhold

HF

HF er en bred to-årig uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelser inden for en lang række områder. 

Hf er en bred uddannelse, som giver dig indsigt i mange fagområder. Uddannelsen udvikler dine evner til faglig fordybelse og en forståelse af sammenhæng mellem fagene. På hf er fagene nært forbundet med deres professionsrettede perspektiver, dvs. hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv. I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og det mere professionsrettede, bl.a. hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.

Læs HF-introfolderen her.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. Hf er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække.

Vi lægger vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

Hf giver adgang til alle videregående uddannelser - også universitetet - men da nogle uddannelser kan kræve bestemte fag på særlige niveauer, kan du få brug for at supplere med andre fag.
På ”Adgangskortet” kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har også betydning.

Adgangskortet” har samlet alle videregående uddannelser i områder, fx ”Medicin, sundhed og pleje”. Du skal først trykke på ”HF”. Trykker du derefter på området, kan du se alle uddannelser inden for sundhedsområdet. Trykker du på den enkelte uddannelse, kan du se hvilke fag, der kræves.

Hf's opbygning

Hf-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Enten faget idræt eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen. 

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse samt mål for videreuddannelse efter hf. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår som udgangspunkt i 3. og 4. semester.

Undervisningen på hf tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter hf.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.

Det er ikke hvert år, at vi kan oprette alle fagpakker. Skulle din valgte fagpakke ikke få tilslutning nok, er vi klar til at rådgive dig om, hvordan du så kan få dine ønsker opfyldt på en af de fagpakker, der oprettes. Dette gælder også for universitetspakken, hvorfor vi anbefaler at vælge stx, hvis du ved at du vil på universitetet bagefter.

Læs om fagpakkerne her 

 

I oversigterne herunder kan de se følgende:

1. Oversigt over hvor mange valgfag du kan vælge sammen med de enkelte fagpakker.
2. Oversigt over hvilke fag du har mulighed for at vælge i "universitetspakken".
3. Oversigt over mulige valgfag på HF.

1. HF VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2019-2021 

FAGPAKKE Valgfag Min Valgfag Max
Samfund og økonomi Matematik B Samfundsfag B C
Medier og IT - med mulighed for esport  Mediefag B Informatik C C C
Idræt Matematik B Idræt B C
Mennesker og pædagogik Biologi B Psykologi C 2C
Mennesker og samfund Samfundsfag B Psykologi C 2C
Business Samfundsfag B  Erhvervsøkonomi C  2C

2. VALGFAG MED UNIVERSITETSPAKKEN

 

Mulige

sammensætninger af

"universitetspakken"


Engelsk A Biologi B

 

Afhænger af valget

af "standardpakken" ovenover


 

Engelsk A Idræt B
Engelsk A  Kemi B
Engelsk A Matematik B
Engelsk A Samfundsfag B

 Se hvilke valgfag du kan vælge

For valgfagene gælder, at der skal være 10 elever, der vælger faget, for at det kan oprettes. Der kan dog i få tilfælde være strukturelle forhold, som vanskeliggør valg af et specifikt fag, selvom det oprettes.