Georg Mohr

Georg Mohr henvender sig til dig, der er dygtig til matematik.

Formålet med Georg Mohr er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste matematik-elever med opgaver, hvis sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning.

Vinderne af konkurrencen får mulighed for at gå videre til den Internationale Matematik Olympiade (IMO).

Kan du lide at tumle med matematiske problemer, kan du deltage i NGH's Georg Mohr-studiekreds. Du kan finde mødedatoerne i Lectio og møder bare op.