Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Master Classes

Vores Master Class er for dig, der vil drive dit faglige talent lidt længere.

Vi tilbyder Master Classes inden for engelsk, fransk, spansk, dramatik, biologi, naturgeografi og fysik/kemi.

Engelsk Master Class

Engelsk Master Class er for dig, der vil have faglige udfordringer og oplevelser samtidig med, at du oplever facetter af faget, som forhåbentlig kan hjælpe dig i dine fremtidige uddannelsesvalg.

Engelsk Master Class tager sit udgangspunkt i to forskellige discipliner, nemlig en "Cambridge English: Advanced" del og en "English Speaking Union: Debating og Public Speaking" del. Under de to dele vil du blandt andet arbejde med tale-, lytte-, og læsefærdigheder. Du vil også lære at debattere på højt plan. Alt sammen færdigheder, der kan gavne dig på videregående uddannelser og i arbejdslivet.

Der er 25 pladser på holdet, og hvis du vil være med, skal du i starten af skoleåret skrive en ansøgning til Susan Duvander (SU).

Engelsk Master Class logo

Tysk Master Class

HVORNÅR? Vi indkalder til et informationsmøde lige efter efterårsferien bl.a. med mere faste datoer. (men hvor ofte mødes I og hvor længe?)

HVEM KAN DELTAGE? De bedste og mest motiverede tyskelever i 2.g.

HVAD GÅR DET UD PÅ? Vi tilmelder os SprogOlympiaden, som plejer at ligge i uge 6.

I januar eller februar tilbyder vi lidt sprogtræning og en filmaften. Herefter arbejder vi på en studietur med sproglige udfordringer til talenterne, som går til enten Berlin eller Hamburg.

HVORDAN TILMELDER MAN SIG? De enkelte faglærere indstiller de 3-4 bedste og motiverede fra holdet, som så har mulighed for at ansøge.

KONTAKTPERSONER: Ulla Ravn (UR) og Georg Polke (GP)

Fransk Master Class

Til franskelever i 2. og 3.g

Det tilbydes til alle, der har fransk og ønsker at træne hverdagssprog og afvikles inden rejsen til Chalon, sådan at de af jer, som deltager i udveksling, har mulighed for at tilegne sig kompetencer og træne situationer, som ofte ikke dækkes i fransktimerne.

Undervisningen
Undervisningen vil have fokus på kommunikation i hverdagen, samt snak om kultur (herunder ”takt og tone”), så I bliver bedre i stand til at kommunikere på fransk og så vidt muligt undgår misforståelser og fejltrin.

Sprog

  • Indkøb
  • Tale sammen omkring bordet
  • Café/restaurants besøg
  • Jeg er faret vild!
  • Jeg er bare træt mm.

Kultur

  • Tu/vous: Hvem er man dus med og hvem skal man tiltale med ”De”?
  • Kysser man med alle eller giver man hånden?
  • Høflighed, bordskik eller andet
  • Andre ting I bør eller ønsker at vide om kultur, familielivet eller skolelivet i Frankrig?

 

Vil du spørge om noget, er du velkommen til at sende en mail til Isabelle Verhaegen

Fransk Master Class forventes at komme på banen igen til næste år i samme eller udvidet form.

 

Spansk Master Class

Gennem konkurrencer, film og foredrag fokuserer spansk master class på lytte- og læseforståelse og på mundtlige- og skriftlige færdigheder bliver du klædt på til årets studietur til Spanien, hvor du vil deltage i et intensivt spanskkursus.

Spansk Master Class er for dig, der har ambitioner vil dygtiggøre dig yderligere inden for det spanske sprog.

Vil du tages i betragtning til en af de få pladser, kan du kontakte Thomas Bo Jørgensen (bj@ngh.nu)

Dramatik Master Class

Dramatik Master Class er for dig, der vil arbejde med dramatik på højt niveau og som kan og tør forpligte dig på fællesskab og seriøst arbejde.

Du behøver ikke have erfaring med at spille teater for at deltage. Gennem udforskning af forskellige områder af teatrets verden får vi sammen et dybere indblik i både praksis og teori.

Fokus skifter hvert år og tager udgangspunkt forskellige steder, for eksempel udvikling af et manuskript, en iscenesættelse eller en scenografi.

Gennem forskellige skuespiltekniske tilgange og et samarbejde med den professionelle teaterverden, vil du udvikle dine dramafærdigheder under Master Class forløbet.

Det er vigtigt, at du er god til at planlægge din tid, så du ikke misser lektier og afleveringer.

Hvis du er interesseret i at være med i drama Master Class, skal du tale med din dramalærer.

Hvordan bliver jeg en del af Drama Master Class?

Lærer Kirsten Nevers (KS) indkalder i starten af skoleåret til et orienteringsmøde, og herefter skal du indsende en begrundet ansøgning for, hvorfor du skal have en af de 14 pladser. Du må gerne skrive om dine teatererfaringer og dramaundervisning, men det, der tæller højest er din interesse og din evne til at sige ja!

Bio Master Class

Under forløbet vil du komme igennem flere forskellige emner. I samarbejde med Silkeborg- og Svendborg Gymnasium kommer du også på forskellige ekskursioner, der varer over to til tre dage.

Tidligere forløb har blandt andet fokuseret på DNA, marinebiologi og hormonforstyrrende stoffer og har inkluderet et besøg på Syddansk Universitet.

Der er kun få pladser på holdet, så hvis du vil i betragtning til en af de eftertragtede pladser, skal du skrive en motiveret ansøgning til Kim Bidstrup (KB) i starten af skoleåret.

Naturgeografi Master Class

I naturgeografi arbejder vi med samspillet mellem mennesker, samfund og de naturgivne forhold og undersøger, hvordan natur, klima og miljø påvirker menneskets livsgrundlag. 
Mange moderne samfund virker helt løsrevet fra naturens orden. Men en isstorm i Nordamerika, tsunami i Asien, skovbrande i Australien eller en stormflod i Danmark minder os igen og igen om, at selv i avancerede samfund er naturen, dens hærgen og dynamik, grundlæggende for menneskets vilkår. 

På Master Class i naturgeografi arbejder vi med et område, hvor afstanden mellem mennesker og natur er kortere end mange andre steder. I Island er mange af de processer, der gennem tiderne har formet Danmark, stadigt aktuelle, og vil du forstå hvilke kræfter, der tidligere var på spil i Danmark, er Island derfor et fremragende studieområde.

Forberedelsen munder ud i en studietur til Island, hvor meget af tiden kommer til at foregå i felten, så du lærer at arbejde aktivt med seminarernes emner. 

Du har muligheden for at komme med på turen, hvis du brænder for at arbejde med naturgeografiske emner og har lyst til at afprøve faget i praksis. 

 

Fysik-/kemi Master Class

Her får du mulighed for at mødes med elever fra andre gymnasier om jeres fælles interesse. Vi samarbejder med Silkeborg- og Svendborg Gymnasier.

Holdet bliver sammensat af elever i 2. og 3.g, ofte på baggrund af din faglærers opfordring. Kun ti elever bliver udvalgt, og de kan blandt andet se frem til besøg på nogle af Danmarks universiteter, og andre ekskursioner med et naturvidenskabeligt indhold på et højt niveau.

Som deltager på fysik-/kemi Master Class vil du også blive introduceret til forskellige videregående uddannelser inden for naturvidenskaben.

Vil du være en del af fysik-/kemi Master Class, kan du kontakte lærer Thomas Jørgensen (TJ) eller Kim Bidstrup (KB) i starten af skoleåret.