Samfundscup

Kan du finde løsningen på et samfundsmæssigt problem?

Samfundscup er en landsdækkende innovationskonkurrence, hvor du dyster mod ca. 2500 andre elever på landsplan. I fællesskab med andre identificerer og løser du en udfordring - fagligt funderet, nytænkende og realistisk med udgangspunkt i årets tema.

Temaet for Samfundscup 2019 er: TEKNOLOGI

Du arbejder sammen med de involverede i din case, typisk uden for skolen og i lokalområdet. Løsningsforslaget må gerne have kant:-)

Hvis forslaget er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet kan det vinde finalen på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr. Læs mere på
www.samfundcup.dk eller spørg Georg Polke (GP).

Du kan deltage i Samfundscup, hvis du har samfundsfag på A- og B-niveau.