Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Engelsk A, Spansk A, Kinesisk B

Din kulturelle forståelse og din globale indsigt vil blive trænet, og studieturen vil give dig rigtig gode og spændende muligheder for at træne de sproglige kompetencer i den daglige undervisning.

  • Brænder du for at lære mere om samfund og kulturer i fjerntliggende lande?
  • Vil du blive i stand til at forstå og kunne tale med mennesker, som tænker helt anderledes end dig selv?
  • Vil du have mulighed for at komme på særlige sprogophold?

Denne studieretning er for dig, som ønsker at blive klogere på, hvordan mennesker i verden uden for lille Danmark handler og tænker. Du lærer om kulturforskelle og særlige samfundsforhold i de forskellige geografiske områder.

Spansk

Spansk er nøglen til at forstå kulturen i Latinamerika og det sydlige USA, hvor store dele af befolkningen har spansk som modersmål. Samtidig er Spanien danskernes foretrukne turistdestination, og derfor giver spanskfaget gode muligheder for at arbejde med turisme, kommunikation og handel i både Danmark og Spanien, og måske vil det også gøre dine fremtidige rejser mere spændende.

Kinesisk

Kinesisk er verdens mest talte sprog som modersmål og essentielt for at åbne døren til den årtusind gamle kinesiske kultur og samfund. Kina er igen en stormagt, har snart verdens største økonomi og er en af Danmarks vigtigste handelspartnere, men har samtidig også et system og et tankesæt, som er meget langt fra det danske. Det er vi nødt til at kunne forstå og derfor skal du lære kinesisk.

Forståelse for andre kulturer

En vigtig forudsætning for at forstå andre kulturer er at lære sproget, og sprog er langt mere end grammatik og bøjning af verber. 
Den tidligere nobelprismodtager Nelson Mandela formulerede det på følgende måde:

If you talk to a man in a language he understands
that goes to his head
If you talk to him in his language
you talk to his heart


Så hvis du vælger en studieretning med sprog på NGH, kommer du et skridt nærmere på en fremtid, hvor du reelt kan forstå og kommunikere med folk fra andre kulturer, og det er nødvendigt, hvis Danmark skal hjælpe og handle med andre lande i fremtiden.

Engelsk, spansk og kinesisk er alle verdenssprog og gennem arbejdet med disse vil du få gode muligheder for at kunne begå dig i det meste af verden.


På denne studieretning vil det være muligt at deltage i udvekslingsrejser til Málaga i Spanien og Kina/Taiwan.


Læs mere om sprogene her: Engelsk, Spansk, Kinesisk

Se studieretningens opbygning her