Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Spansk

Spansk er muligheden for at vende den vide verden på vrangen!

Spansk er - sammen med kinesisk og engelsk - det mest talte sprog på verdensplan, og dermed den sproglige adgang til mange kulturer og anderledes samfundsformer end dem vi kender i Danmark.

Alene i USA (hvor sproget ikke er det nationale sprog) er der 55 millioner indbyggere, der taler spansk. I 2050 skønnes det at være 250 millioner – så det er et verdenssprog, der ekspanderer. Der er og vil være gode muligheder med spansk i bagagen – og med sprog generelt. Sprog er nøglen til andre kulturer og interkulturel dialog – der grundlaget for fremtidens samfund.

Spansk som begyndersprog
Spansk er i gymnasiet et begyndersprog på A- niveau. Dvs. at vi begynder fra bunden, og men arbejder os op til at læse og studere emner inden for kultur, historie og samfund. På valghold kan sproget afsluttes på B-niveau efter 2 år, afhængigt af dine andre valg.

Undervisning
Undervisningen er anvendelsesorienteret mod simple hverdagssituationer – og vi arbejder med at bygge faste kommunikationsstrategier og situationer ind i undervisningen. Det gør vi via mange forskellige og spændende  emner og sjove øvelser, der træner dialogen og forståelsen.

Derudover er der tradition for at spanskholdene laver aktiviteter sammen hvert år – det kan være filmarrangementer i biografen, salsa/flamenco-undervisning eller foredrag om fx situationen i Catalonien. Spansk deltager også ofte i studieture og udvekslinger.

Samarbejde i udlandet
Spansk har gennem årene arbejdet sammen med mange gymnasier i Spanien. Sidste år etablerede vi en ny kontakt med skolen IES Pablo Picasso – i centrum af Málaga. Det første hold har været afsted på udveksling i 2018. Forår 2020 er det nye hold ved at blive planlagt.

Spansk Master Class
Spansk arrangerer hvert år Master class for de elever, der har ekstra gode evner for og interesse i sproget, historien og kulturen. Undervisningen er frivillig, og krones med et sprogskoleophold i Spanien samt muligheden for at deltage i den spanske stats officielle eksamen DELE – der udbydes af Instituto Cervantes. DELE giver fx adgang til at studere på spanske uddannelser i et senere forløb – fx via ens valgte videregående uddannelse

Hvad kan man bruge spansk til?
Det globale udsyn vil hos mange ændre sig, hvis de har haft spansk i gymnasiet og dér har arbejdet med spansk sprog og kultur, historie og samfundsforhold. Fx via forløb om migration, familiemønstre, sportskultur (fx fodbold som religion), Nomas gastronomiske revolution i Bolivia, unges forhold i Spanien, den spanske borgerkrig etc.

Spansk er også et velvalgt sprog i forhold til at arbejde i og med spansksprogede lande. Store dele af Latinamerika er spansksprogede ligesom store dele af det sydlige USA. Det kan være i forhold til handel eller med diverse humanitære projekter.
Spansk er et af de mest populære sprog at studere i vores nabolande. I Norge og Sverige er sproget topprioriteret. Man har tilmed også i år inkluderet sproget i det kinesiske gymnasium som 2. fremmedsprog.

Valgfags/studieretnings info
Spansk kan vælges som valgfag, dvs som 2. fremmedsprog både på HF og STX. Dog kun på B-niveau (2-årigt) i HF, hvilket også er en mulighed på STX.