Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kantine

Kantinen er dagligt åben kl. 7.30-9.50 og 10.30-13.50

Kantinens tlf. 55 75 69 30
 
Kantinen ligger i terrænplan over for biblioteket (K132). Den ledes af Mark Klausholm og drives ud fra en målsætning om sunde kostvaner

Alle rydder op efter sig selv efter nedenstående regler:

  • Service må ikke fjernes fra kantinen
  • Brugt service sættes på bakker på de centralt placerede vogne.
  • Affald lægges i affaldssække
  • Stolene sættes op under bordene efter brug
  • Kantinen har ikke plads til alle elever på én gang. Det forventes derfor, at man ikke "holder" på sin plads hele spisefrikvarteret.

Til opretholdelse af de ovenfor anførte ordensregler, etableres en klasseturnusordning, hvor klasserne efter tur fører tilsyn med oprydningen.  

Mark Klausholm.jpg

Mark Klausholm (MKL)

Kantineleder

Britta Boksa Michaclsen

Britta Michaelsen (BBM)

Kantineassistent

Maia Hvidemose

Maia Hvidemose

Kantineassistent

Suzana Carnovic.jpg

Suzana Caranovic (SUC)

Kantineassistent