Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tema-samarbejde: Projekt folkedrab

Projekt folkedrab er et samarbejde mellem folkeskolen og Næstved gymnasium og HF om formidling af folkedrab.

I projektet deltager elever og lærere fra 2.g-klasser (historie) på Næstved Gymnasium og HF og elever og lærere fra 9. klasser i Næstved kommune.

 

Formålet med projektet

Faglige mål

  • At eleverne skal få en solid faglig viden om folkedrab i historisk perspektiv
  • At eleverne skal lære at reflektere over, hvordan man formidler sin faglige viden til en bredere målgruppe (praksisorientering)
  • At gøre emnet interessant, vedkommende og konkret
  • At øge elevernes faglige ejerskab

 

Andre mål

  • At opbygge selvtillid og lyst til faget historie hos eleverne
  • At udvikle elevernes sociale kompetencer
  • At bygge bro mellem gymnasiet og folkeskolen

 

Produktkrav

  • Formidling af et folkedrab med udgangspunkt i folkedrab.dk. Eleverne vælger selv folkedrab og hvordan de vil formidle det; film, lyd, websites/wikier, plancher, foldere, teater + mere traditionel museumsformidling etc.
  • Lærerne fra de to skoler udstikker klare retningslinjer ift. faglige (og mulige) produktkrav.