Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mobilfri undervisning

Procedure for mobiler og skærme i undervisningen
Overholdelse af skolens regler vedr. brug af mobiltelefon og computer i undervisningstiden.
I starten af hvert undervisningsmodul afleveres mobiltelefonen, som er indstillet på
flytilstand, i mobilrammer.
Et undervisningsmodul starter altid med lukkede computerskærme. Læreren beslutter,
hvornår elever bruger deres computere.
Computere må kun anvendes til undervisningsrelateret brug.
Smart watches må kun benyttes som ur i undervisningen.
Det er alene læreren, der kan give dispensation til at afvige fra bestemmelserne ovenfor.
Hvis en elev ikke overholder skolens regler vedr. brug af mobiltelefon og computer vil eleven
i første omgang blive bedt om at aflevere mobiltelefonen/lukke for computeren, som
reglerne foreskriver.
Hvis eleven fortsat ikke overholder reglerne, vil denne blive noteret fraværende fra
undervisningen.
Hvis der fortsat er udfordringer med elevens adfærd og brug af mobiltelefon/pc, sendes
eleven til klassens uddannelseschef.
Ved gentagelsestilfælde kan skolen inddrage mobiltelefonen resten af skoledagen.
Hvis det viser sig, at eleven er i besiddelse af ekstra telefon(er) inddrages den/de og
afleveres på kontoret. Eleven kan derefter hente mobilerne efter skoledagens afslutning, og
vedkommende indkaldes desuden til samtale og mulig sanktion hos klassens
uddannelsesleder, jf. studie- og ordensreglerne.