Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Croatian

Š kola za dobar život- strucno i socijalno

Nestved Gimnazija i HF (ispit koji daje pravo upisa na visoke škole i sveucilišta) je najveca gimnazija u zemlji. Škola je u 2003. i 2004. godini preuredena i proširena, tako da sada imamo, izmedu ostalog, moderne prostorije za predmete iz prirodnih znanosti, prostorije s racunalima predavaonicu, prostorije za glazbeni odgoj, prostorije za sportske aktivnosti, novu knjižnicu i novi, uredeni okoliš. 

Škola daje veliku podršku strucnoj naobrazbi i bliskoj suradnji s okolinom, na regionalnoj i medunarodnoj razini. To školi daje obilježje otvorenosti i tolerancije, s jakom praksom demokracije koja daje ucenicima mogucnost odlucivanja o školskoj svakodnevnici i njenom razvoju. 

Nestved Gimnazija i HF zalažu se za moderna predavanja, sa suvremenim sredstvima, pomagalima i metodama (predavanja s projektima, grupni rad). 

Racunala (IT) su sastavni dio nastave. Škola je opremljena najnovijom racunalnom opremon, omogucen je pristup internetu na svim radnim mjestima i svim rucnim racunalima. 

Društveni život nastavlja se i nakon nastave. Ucenici mogu izabrati slobodnu aktivnost kojom se žele baviti (glazbena škola, likovna umjetnost, sportske aktivnosti). Takoder, poslije nastave profesori su voljni pomoci ucenicima u rješavanju domacih uradaka, problema vezanim uz njihov predmet (dopunska ili dodatna nastava). 

Takoder, mjesecno se organizira druženje profesora i ucenika, uz mogucnost organiziranja školskih komedija, zabava, koncerata i sl. ( Caffe Cosmos).