Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tysk

Tyskfaget er stadig uomgængeligt, hvis man vil forstå vores store nabo mod syd.

I den daglige undervisning tilrettelægges forløb, der viser aspekter af Tysklands dramatiske historie og den betydning historien har i Tyskland. Det gælder verdenskrigene, Den kolde krig, murens fald og Tysklands genforening, men også de udfordringer, som landet står overfor i disse år. Undervisningen giver også et billede af, hvad der ligger i moderne tysk identitet og hvad det vil sige at være ung i Tyskland.

Tyskfaget er nu som tidligere et litterært fag, men i dag læser vi fortrinsvis kortere tekster af nyere dato. Ældre tekster indgår også, og eventyrgenren er næsten en fast bestanddel af faget.

I de sidste ca. 10 år har arbejdet med film udgjort en stadig større del af det daglige arbejde, men arbejdet med sprogfærdighed (ordforråd, taleøvelser, grammatik osv.) fylder også meget i faget, da det handler om at give eleverne så gode sproglige kompetencer som muligt. Det skriftlige arbejde fylder også en del, men faget afsluttes kun med en mundtlig eksamen, med mindre man vælger faget på A-niveau (studieretning eller valgfag).

Internationalt samarbejde
I tysk deltager vi pt i et interregionalt samarbejde med en skole i Lübeck, hvor eleverne sammen med tyske elever undersøger og løser konkrete problemstillinger samt præsenterer disse for forskellige aktører. Dette samarbejde er støttet af EU. Et hold tyskelever fra NHG har allerede været i Lübeck i tre dage, og i foråret 2019 kommer de tyske elever på genbesøg her i Næstved.
Derudover er der i tyskfaget mulighed for at tage på forskellige ture til Tyskland grundet den korte afstand (julemarkedet i Lübeck eller ekskursion til f.eks. Hamburg eller Berlin). Især flerdagesture til Berlin gennemføres ofte.

Elever, der er interesserede i tysk, har også mulighed for at deltage i “Sprogolympiaden”, som er en del af fagets talentudvikling. Her konkurrerer eleverne imod andre skoler indenfor områder som kultur, litteratur og grammatik.

Hvad kan tysk bruges til?
Gode tyskkundskaber giver mange muligheder ift. valg af uddannelse og jobmuligheder. Den stærke akademiske tradition i Tyskland gør, at der på mange studier læses tyske forfattere og teoretikere. Forståelsen for Tyskland og Tysklands rolle særligt i Europa men også generelt i verden gør faget meget relevant. Danmarks største eksportmarked er fortsat Tyskland, hvilket gør gode tyskkundskaber meget værdifulde.

Valgfags/studieretnings info
Tysk kan vælges på både A-niveau og B-niveau, og faget kan vælges både som studieretningsfag og som valgfag. Tysk indgår som studieretningsfag i følgende studieretning: Tysk A, Engelsk A og Samfundsfag B.