Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Latin

Latin er det sprog, de gamle romere talte. Det er stammoder til de romanske sprog (bl.a. spansk og fransk) og har altid haft kolossal indflydelse på alle de andre europæiske sprog. Mange af de ord, vi bruger i dag stammer fra latin – fx computer, mobil, avis, rektor, fabrik, gratis, censor, diktatur, republik, minister, information, kvalitet og kvantitet. 

Hvad kan man bruge latin til? Selvom der ikke længere er nogen, der taler latin, er latin et godt fundament i de andre sprogfag. Vi nørder sprog – og det går langsomt. Som gevinst får du en solid forståelse for grammatik, som du vil få stor glæde af i de moderne europæiske fremmedsprog. Og et førstehåndkendskab til antikkens litteratur og kultur.

Hvad laver man i latintimerne? Du lærer ikke at tale latin. Vi læser og analyserer originale, latinske tekster – sådan som Cæsar, Cicero og Catul skrev dem.  

Er latin C andet end grammatik? Ja, vi arbejder også med romernes historie og kultur. Romerriget var i mange århundreder den dominerende magt i den vestlige verden. Den romerske republik er desuden forbilledet for de moderne demokratier. Samtidig har romerne efterladt en skatkiste af litteratur, kunst og kultur - værker som op gennem tiden har inspireret vores største kunstnere – fx Michelangelo, Shakespeare og Holberg. Og filmskabere i Hollywood henter mange gode og drabelige historier hos romerne.  Romerriget er med andre ord vores politiske, litterære og kulturelle rødder.