Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sådan kan du klage

Klage over mundtlig eller skriftlig eksamen
En klage over prøver skal være individuel og skriftlig. Klagen skal sendes til skolens hovedpostkasse: gymnasiet@naestved-gym.dk.

Læs mere her: Klagevejledning til klage over mundtlig eller skriftlig eksamen

 

Klage over afsluttende standpunktskarakter
En klage skal være tydelig om hvad der klages over og begrundet. Eleven skal dokumentere og begrunde sin
opfyldelse af faglig viden, indsigt og metode i forhold til den relevante læreplan i det pågældende fag, som
klagen vedrører.

Læs mere her: Klagevejledning vedr. standpunktskarakterer