Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Idræt

Velkommen til idræt på Næstved Gymnasium og HF

Her kan du læse om faget, karaktergivningen og reglerne omkring idræt på Næstved Gymnasium og HF.

En idrætstime varer 95 min, præcis som de andre timer, men du skal selvfølgelig have mulighed for omklædning både før og efter timen.

 • Timen starter kl 8:00- og kl. 8:10 har alle elever klædt om og er klar til undervisning
 • Fra kl 8:10-9:20 er I aktive
 • Fra kl 9:20-9:35 går eleverne i bad

I timerne bliver du præsenteret for idrættens mange områder, og gennem idræt vil du og din klasse komme til at kende hinanden på en anderledes måde end i de andre fag. 

Nogle af idrættens kvaliteter er at du:

 • udvikler dine sociale færdigheder
 • udvikler din samarbejdsevne
 • lærer dine egne ressourcer at kende
 • lærer accept af andre og af dig selv
 • lærer at afkode kropssproget samt udvikle kropslig selvtillid - alt sammen noget du kan have glæde af i mange andre sammenhænge.

 

Indhold

Idræt på STX er på C-niveau i alle tre år. (Faget kan i 3.g vælges på B-niveau). På HF kan du vælge det som en del af fagpakken + som valgfag på B-niveau.


I løbet af årene skal du stifte bekendtskab med et bredt udsnit af følgende discipliner:

 1. Boldspil (f.eks. volleyball, basketball, fodbold, håndbold, ultimate, softball, flagfootball samt alle former for basisboldspil)
 2. Musik og bevægelse (f.eks. aerobic, fri kreativ bevægelse, rytmisk gymnastik, Zumba, les lanciers osv.)
 3. Klassiske og nye former for idræt (f.eks. atletik, badminton, rulleskøjter, klatring, orienteringsløb, tennis, parkour osv.)

Du skal dog også undervises i:

Opvarmning (1.g/1.HF), grundtræning (2.g/2.HF), planlægge, gennemføre og evaluere et træningsforløb i 3.g/2.HF, og få kendskab til forskellige tests. Den praktiske undervisning suppleres med relevant teori.

Idræt indgår i samspil med andre fag bl.a. almen studieforberedelse (AT) og giver mulighed for at arbejde inden for det naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet.

Organisering

Idrætsundervisningen er organiseret sådan at alle klasser undervises selvstændigt. I 1.HF, 1.g og 2.g. er der tilknyttet en fjerde lærer, som vil deltage i undervisning på skift mellem de forskellige hold. I 3.g og 2.HF er der igen tre lærere.

Karakter

Du får karakter på baggrund af en løbende helhedsvurdering og evaluering, herunder vurderingen af dit aktivitetsniveau ud fra de her bedømmelseskriterier:

 • din fysiske kapacitet
 • din beherskelse af tekniske og taktiske elementer i et alsidigt udvalg af idrætsdiscipliner- og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder
 • evnen til at arbejde selvstændigt og indgå i samarbejdsrelationer
 • planlægning og gennemførelse af opvarmnings og grundtræningsprogrammer – og evnen til at kunne koble teori og praktik
 • For STX: Planlægning, gennemførelse og evaluering af eget træningsprogram i 3.g, herunder din evne til at koble teori og træningslære sammen med praktik.

Regler

Idrætsundervinsingen fungerer kun, hvis alle er fysisk aktive! Du kan derfor ikke bare melde dig ud af undervisningen, hvis du ikke ønsker at være med. I tilfælde af længerevarende sygdom eller skader skal du meddele det til idrætslæreren og aflevere en lægeerklæring til kontoret.
Der føres fravær som i andre timer. Læs iøvrigt mere om elevvejledning ved idrætsfravær.

Betingelser for idrætsdeltagelse er:

 • Du er ALTID omklædt til idrætstimerne - både når vi er udenfor og indenfor
 • Du har ansvarligt fodtøj på både til indendørsbrug og udendørsbrug
 • Du deltager aktivt og er altid omklædt, selvom du har menstruation eller mindre skader (du aftaler selv med idrætslæreren, hvor meget du kan være med)
 • Du bærer ikke smykker i idrætstimerne (af sikkerheds hensyn både til dig og de andre elever)
 • Du bærer ikke din mobiltelefon i idrætsstimerne
 • Du bader efter idræt. Du kommer nemlig ofte til at svede

Hvad giver fravær

 1. Jeg møder for sent til modulet
 2. Jeg er ikke omklædt
 3. Jeg går før modulet er færdigt
 4. Jeg deltager ikke fysisk aktivt i timen
 5. Jeg kan ikke deltage (jeg er syg, skadet osv.) og sidder bare og kigger på

NB: Hvis du har en varig funktionsnedsættelse eller er helt eller delvis uarbejdsdygtig i en periode over 2 uger, skal der laves en bindende aftale mellem dig og din idrætslærer i forhold til omfang og indhold af din deltagelse i den praktiske del af undervisningen.

Vi glæder os til 3 år med en masse forskellige idrætsaktiviteter

- Idrætslærerne