Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Interne prøver

Plan for interne skriftlige og/eller mundtlige prøver (§135, stx- bekendtgørelsen)

Jf. bekendtgørelsen gælder følgende:

I løbet af perioden fra starten af 1.g til undervisningens ophør i slutningen af 3.g skal der afholdes i alt mindst 5 prøver, der enten er skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen, jf. eksamensbekendtgørelsen, eller af skolens leder fastsatte interne skriftlige eller mundtlige prøver, med henblik på, at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen.

Plan for interne prøver

Eleven skal jv. ”Lov om gymnasiale uddannelser” udover de interne prøver ”almen sprogforståelse” og ”naturvidenskabeligt grundforløb” også deltage i mindst fem andre interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau.
Deltagelse i interne prøver er obligatorisk og en forudsætning for at kunne oprykkes til næste klasse. Der arrangeres sygeprøver ved fravær pga. dokumenteret sygdom.

Plan for interne skriftlige og mundtlige evalueringer 2020-2021
STX 1g 2g 3g
Interne prøver
Afslutning af grundforløbet
Almen sprogforståelse, mdt.
Naturvidenskabeligt grundforløb, mdt.
   
Interne prøver
I løbet af året
DHO SRO  
Terminsprøve
februar
  Skriftlige eksamensfag på B-niveau. Skriftlige eksamensfag på B-, og A-niveau.
Skrift. årsprøve maj-juni 1g matematik A: 4 timer
Engelsk B
Sprogfag A (fr, ki, ru, tyf, sp)
(3 timers prøve)
Skr. Studieretningsfag A
Sprogfag A (fr, ki, ru, TyF, sp)
Dansk
 
Mdt. årsprøver juni DHO mdt - forsvar
1-2 studieretningsfag B niv.
1g matematik B 
Mundtlig SRO
Studieretningsfag A
Evt. matematik A
 
HF 1hf 2hf
Interne prøver
I løbet af året
Historieopgaven
Flerfaglig intern prøve i nf
Flerfaglig intern prøve i ks
Mini-SSO
Terminsprøve
februar
Matematik C Dansk A
Engelsk B
Skrift. årsprøve maj-juni Matematik C (for elever ma C->B) Engelsk B  
Mdt. årsprøver juni Dansk