Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Interne prøver

Plan for interne skriftlige og/eller mundtlige prøver (§135, stx- bekendtgørelsen)

Jf. bekendtgørelsen gælder følgende:

I løbet af perioden fra starten af 1.g til undervisningens ophør i slutningen af 3.g skal der afholdes i alt mindst 5 prøver, der enten er skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen, jf. eksamensbekendtgørelsen, eller af skolens leder fastsatte interne skriftlige eller mundtlige prøver, med henblik på, at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen.

Plan for interne prøver

Eleven skal jv. ”Lov om gymnasiale uddannelser” udover de interne prøver ”almen sprogforståelse” og ”naturvidenskabeligt grundforløb” også deltage i mindst fem andre interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau.
Deltagelse i interne prøver er obligatorisk og en forudsætning for at kunne oprykkes til næste klasse. Der arrangeres sygeprøver ved fravær pga. dokumenteret sygdom.

Ved interne skriftlige prøver er det ikke tilladt at forlade prøven før tid. Det er tilladt at aflevere før tid, men man skal blive den fulde prøvetid. Elever med forlænget tid behøver dog ikke at blive den fulde forlængede tid.

Plan for interne skriftlige og mundtlige evalueringer 2022-2023
STX 1g 2g 3g
Interne prøver
Afslutning af grundforløbet
Almen sprogforståelse, mdt.
Naturvidenskabeligt grundforløb, mdt.
   
Interne prøver
I løbet af året
DHO SRO  
Terminsprøve
februar
  Skriftlige eksamensfag på B-niveau. Skriftlige eksamensfag på B-, og A-niveau.
Skrift. årsprøve maj-juni 1g matematik A: 4 timer
Engelsk B
Sprogfag A (fr, ki, ru, tyf, sp)
(3 timers prøve)
Skr. Studieretningsfag A
Sprogfag A (fr, ki, ru, TyF, sp)
Dansk
 
Mdt. årsprøver juni DHO mdt - forsvar
1-2 studieretningsfag B niv.
1g matematik B 
Mundtlig SRO
Studieretningsfag A
Evt. matematik A
 
HF 1hf 2hf
Interne prøver
I løbet af året
Historieopgaven
Flerfaglig intern prøve i nf
Flerfaglig intern prøve i ks
Mini-SSO
Terminsprøve
februar
Matematik C Dansk A
Engelsk B
Skrift. årsprøve maj-juni Matematik C (for elever ma C->B) Engelsk B  
Mdt. årsprøver juni Dansk