Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Interne prøver

Plan for interne skriftlige og/eller mundtlige prøver (§135, stx- bekendtgørelsen)

Jf. bekendtgørelsen gælder følgende:

I løbet af perioden fra starten af 1.g til undervisningens ophør i slutningen af 3.g skal der afholdes i alt mindst 5 prøver, der enten er skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen, jf. eksamensbekendtgørelsen, eller af skolens leder fastsatte interne skriftlige eller mundtlige prøver, med henblik på, at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen.

Plan for interne prøver

Eleven skal jv. ”Lov om gymnasiale uddannelser” udover de interne prøver ”almen sprogforståelse” og ”naturvidenskabeligt grundforløb” også deltage i mindst fem andre interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau.
Deltagelse i interne prøver er obligatorisk og en forudsætning for at kunne oprykkes til næste klasse. Der arrangeres sygeprøver ved fravær pga. dokumenteret sygdom.

Ved interne skriftlige prøver er det ikke tilladt at forlade prøven før tid. Det er tilladt at aflevere før tid, men man skal blive den fulde prøvetid. Elever med forlænget tid behøver dog ikke at blive den fulde forlængede tid.

Interne skriftlige og mundtlige
evalueringer 2022-2023

STX

HF