Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sygemeldingskrav

Indholdsmæssige krav til en brugbar lægeerklæring/lægefaglig udtalelse: 

Skolen skal have en lægefaglig udtalelse, der: 
• Dokumenterer, at du er/har været syg 
• Vurderer i hvor høj grad, du vil være i stand til at passe dit fuldtidsstudium/fortsætte på normale vilkår fremover. 

Er der efter lægens vurdering behov for hel eller delvis sygemelding? 
Hvor meget er din studieaktivitet nedsat af helbredsmæssige årsager? 
Hvor længe er din studieaktivitet nedsat af helbredsmæssige årsager? 
Hvilke aktiviteter kan du evt. ikke deltage i? 

Som elev skal du selv betale for lægeerklæringen. 

Drejer det sig om deltagelse i idræt, så læs videre her.